Dự án: Estella Height

Diện tích: 68m2

Phong cách: Hiện đại 

Tông màu chủ đạo: Kem, đen, nhấn gỗ